Dašice

Synagoga z roku 1822 přestala sloužit náboženským účelům již koncem téhož století. Později sloužila obytným účelům. Památkově cenná budova byla zbourána komunistickým režimem v 70. letech XX. stol.