Hroubovice/Raubowitz

Památkově cenná budova synagogy přestala být požívána k bohoslužebným účelům za první republiky. Přečkala období německé okupace , zbourána byla komunistickým režimem roku 1979.