Praha – Vinohrady

Velkolepá novorenesanční synagoga byla postavená podle projektu architekta Wilhelma Stiassného roku 1896. Za německé okupace sloužila jako skladiště a roku 1945 byla zasažena bombou při náletu na Prahu. Poškozená stavba byla za vlády komunistů počátkem padesátých let zbourána.