Rožmberk nad Vltavou/Rosenberg

Synagoga neznámého stáří, v XIX. stol. přestavovaná byla poškozena roku 1938 jednotkami SS. Poté sloužila obytným a  hospodářským účelům, zbořena byla v roce 1966.

Strakonice

Synagoga z druhé poloviny XIX. stol. byla roku 1951 adaptována na Husův sbor. V roce  1976 byla zbořena i s veškerou okolní zástavbou.

Tábor

Synagoga podle projektu architekta Jana V. Staňka sloužila bohoslužebným účelů až do roku 1941. Za nacistické i komunistické totality byla používána jako skladiště. Přestože interiér zůstal zachovaný, byla zbořena roku 1977.

Veselíčko

Stará venkovská synagoga byla na počátku 30. let XX. stol. přestavěna na obytné účely. Zbořena byla roku 1986.

Vimperk/Winterberg

Modernistická budova synagogy z 20. let XX. stol. byla vypálena během tzv. křišťálové noci. Trosky byly odstraněny v roce 1941 a po válce byla parcela zastavěna bytovým domem.