Lovosice / Lobositz

Synagoga byla poškozena za tzv. křišťálové noci, definitivně zbourána pak byla roku 1939.

Lubenec / Lubenz

Malá venkovská synagoga byla vypálena nacisty 11. listopadu 1938. Zbytky stavby byly posléze zbořeny.

Mašťov / Maschau

V roce 1938 interiér  venkovské synagogy z XIX. stol.  zpustošili nacisté. Budova byla zbořena roku 1953.

Most / Brüx

Synagoga zapálena za křišťálové noci. Zbytky stavby byly strženy po roce 1940. Na jejím místě se nachází umělé jezero, které vzniklo zatopením povrchového lomu. Celé město Most bylo v 60. a 70. letech minulého století zničeno.

Podbořanský Rohozec/Deutsch Rust

Venkovská synagoga byla používána do 30. let XX. stol.  Zbořena byla roku 1956.

Podbořany/Podersam

Synagoga byla používána do roku 1938, kdy ji poničili nacisté. Po roce 1948 byla částečně zbourána a částečně přestavěna na obytný dům.

Postoloprty/Postelberg

Nevyužívaná synagoga pocházející zřejmě z XVIII. stol. po roce 1945 chátrala. Jako dezolátní budova byla zbořena roku 1980

Sobědruhy/Soborten

Interiér synagogy z XVIII. století byl vypleněn nacisty roku 1938. Samotná stavba byla zbořena až v 50. letech XX. stol.

Teplice/Teplitz – nová synagoga

Monumentální neorenesanční synagoga architektů Wilhelma Stiassneho a Hermanna Rudolpha byla vypálena roku 1939. Dnes je místo zastavěno skladištními boudami.

Teplice/Teplitz – stará synagoga

Starobylá synagoga byla po delší přestávce znovu používána v 30. letech až do nacistické okupace. Zničena byla až za komunistického režimu při asanaci celého židovského ghetta.