Mělník

Neorománská synagoga z 60. let XIX. století sloužila až do německé okupace. Po válce ji získalo JZD a chovalo zde krávy. Neudržovaná budova byla kvůli havarijnímu stavu roku 1969 zbořena

Mladá Boleslav

Synagoga na tomto místě stála již od doby panování Rudolfa II. Mnohokrát přestavovaná a opravovaná stavba přečkala i německou okupaci, ale během komunistického režimu chátrala, až byla roku 1962 stržena.

Mnichovo Hradiště/Münchengrätz

Bohoslužby se v synagoze z přelomu XVIII. a XIX. století konaly až do německé okupace. Tehdy byla také budova zbořena

Petrovice

Klasicistní synagoga byla používána až do německé okupace. Po válce budovu získalo JZD a přestavělo ji na byty.

Poděbrady

Prostá stavba sloužila jako synagoga od poloviny CXIX. století do okupace. Po válce s ní hospodařilo město, postupně chátrala a roku 1962 byla zbourána.

Postřižín

Synagoga sloužila bohoslužebným účelům až do německé okupace. Po válce ji používal místní národní výbor a byla přestavěna na hasičskou zbrojnici.

Příbram

Synagoga v maurském stylu byla vybudována v 70. letech XIX. století. Za německé okupace začala sloužit jako sociální bydlení. Později za komunistické totality byla používána jako skladiště a chátrala. Zbourána byla roku 1969.

Rataje nad Sázavou

Tato synagoga zanikla již před druhou světovou válkou.

Rožďalovice

Synagoga z počátku XIX. století sloužila od 20. let jako obytná budova. Postupně chátrala, až zbylo jen obvodové zdivo.

Rudná – Hořelice

Synagoga přestala sloužit svému účelu během první republiky. Byla využívána k bydlení, kvůli zanedbané údržbě chátrala a po roce 1948 byla zbořena.