Slabce/Slabetz

Stavba z 60. let XIX. století sloužila jako synagoga do 20. let. I potom byla využívána Židovskou obcí. Zbořena byla v druhé polovině 60. let XX. stol.

Tetín

Synagoga přestala sloužit bohoslužebným účelům již v XIX. století. Přesto si zachovala původní architektonický ráz, až do zbourání roku 1970.

Úvaly

Malá venkovská synagoga z XIX. století byla zbořena již roku 1925.

Velká Dobrá

Synagoga z první poloviny XIX. stol. byla používána do roku 1910. Později byla adaptována na obydlí, chátrala a zcela zbořena byla roku 1944.

Vlašim

Synagoga z první poloviny XIX.století sloužila bohoslužebným účelům do roku 1938. Po válce se dostala do majetku města a byla využívána jako obytný dům. Zbořena byla roku 1984.

 

Vojkovice

Synagoga z počátku XIX.stol. přestala sloužit svému účelu již koncem téhož století. Dochovala se část obvodového zdiva.

Votice

Starobylá synagoga z počátku XVIII. století byla zbořena spolu s takřka celou židovskou čtvrtí roku 1949.

Zbraslavice

Synagoga z  první poloviny XIX. století byla používána k bohoslužebným účelům do 30. let. Od roku 1940 sloužila jako skladiště, později byla různě přestavována a někdy v 90. letech zbořena.

Zderaz/Dereisen

Neoklasicistní synagoga z druhé poloviny XIX. stol. od roku 1945 chátrá.