Kozolupy/Kosolup

Synagoga z konce XVIII. století byla poškozena a zbourána za první republiky.

Krašovice

Synagoga neznámého stáří a vzhledu byla zbořena v období první světové války.

Město Touškov/Tuschkau Stadt

Modlitební sál synagogy byl roku 1938 zničen nacisty. Budova byla postupně přestavována pro obytné účely.

Mutěnín/Muttersdorf

Klasicistní synagoga sloužila bohoslužebným účelům do roku 1938. Za nacistické okupace byla zbourána.

Nečtiny/Netschetin

Synagoga byla vypleněna a poškozena nacisty roku 1938, během komunistické totality ponechána bez údržby a zbořena roku 1987

Nové Sedliště/Neu-Zedlisch

Pozdně barokní synagoga přestala být používána před první světovou válkou. Za první republiky sloužila hospodářským účelům, chátrala a posléze byla zbořena.

Nýrsko/ Neuern

Synagoga sloužila svému účelu až do německé okupace. Nebyla však zničena, byla využita jako skladiště. Zbourat ji nechal až komunistický režim roku 1958.

Nýřany/Nürschan

Synagoga byla vypálena nacisty roku 1938 a definitivně zbořena roku následujícího. Místo je dnes pietně upraveno.

Pňovany/Piwana

Synagoga již za První republiky byla adaptována na byty, po roce 1945 sloužila jako skladiště.

Poběžovice/Ronsperg

Synagoga byla vypálena nacisty roku 1938 a zbytky stavby strženy po roce 1945. Ve sklepních prostorách se nacházela mikve, napájená zázračným pramenem.