Podmokly/Podmokl

Synagoga přestala být využívána k bohoslužebným účelům kvůli požáru v XIX. stol. Přesto se budova zachovala a nyní je zapsanou kulturní památkou, kterou čeká rekonstrukce.

Pořejov/Purschau

Synagoga byla roku 1945 poškozena americkou armádou při válečné operaci. Celá obec byla později postupně zlikvidována komunistickým režimem a na jejím území vznikla obří skládka odpadu.

Prašný Újezd

Synagoga neznámého stáří, zmiňovaná již v první polovině XIX. stol. vyhořela počátkem XX. století a nebyla již obnovena.

Prostiboř

Synagoga z první poloviny XIX. stol. přestala být používána již na počátku XX. století. Větší část stavby byla zbořena roku 1923, část slouží k hospodářským účelům.

Přeštice/Prestitz

Synagoga byla po roce 1945 přestavěna na evangelický kostel. Asanována byla spolu s okolní zástavbou roku 1974

Spálené Poříčí

Drobná stavba synagogy pocházela z poloviny XVIII. století. Za okupace byla již zpustlá a zbořena byla roku 1946.

Stráž/Neustadtl

Synagoga z druhé poloviny XIX. stol. byla vypálena za tzv. křišťálové noci. Zachovala se část obvodové zdi.

Strážov/Drosau

Delší dobu nepoužívaná synagoga sloužila jako skladiště. Zbořena byla roku 1954.

Sušice/Schüttenhofen – stará synagoga

Barokní synagoga z počátku XVIII. století vyhořela roku 1923.

Sušice/Schüttenhofen – nová synagoga

Synagoga z poloviny XIX. století byla společně s okolní zástavbou asanována roku 1964