Štěnovice

Synagoga z XIX. století  přestala být používána za již za první republiky. Byla přestavována na byty, po roce 1948 chátrala a počátkem 70. let byla zbořena.

Švihov

Rokoková synagoga z konce XVIII. století byla jako opuštěná a nepoužívaná  zbořena počátkem 60. let

Tachov/Tachau

Synagoga s rabínským domem z roku 1911 byla vypálena za tzv. křišťálové noci a posléze zbořena.

Terešov/Tereschau

Starobylá empírová synagoga byla pro bohoslužebné účely využívána do 30. let. Zbourána byla roku 1964.

Velhartice

 

Synagoga byla používána k bohoslužebným účelům až do německé okupace. Po roce 1948 byla přestavěna na hasičskou zbrojnici.

Všeruby/ Neumark

 

Neorománská synagoga  z druhé poloviny XIX. stol. přestala být používána již po první světové válce. Samotná budova byla zbořena po příchodu nacistů.